Montessori

Montessori

Metoda edukacji Montessori, to metoda u podstaw której leży swobodny rozwój dziecka według indywidualnego tempa rozwoju. Nazwa pochodzi od nazwiska znanej włoskiej pedagog Marii Montessori, która poświęciła całe życie badając rozwój dziecka.

Maria Montessori urodziła się we Włoszech w 1870 roku, a umarła w 1952 roku w Holandii. Całe życie poświęciła badaniom nad rozwojem dziecka.

Dr Montessori była rzeczywistym pionierem pedagogiki dziecięcej. Od 1900 była profesorem pedagogiki na Uniwersytecie w Rzymie. Jej ówczesne prace skupiały się wokół praw kobiet, po pewnym czasie jednak ewoluowały w kierunku absolutnie nowatorskiego podejścia do wychowania dzieci. Jej sukcesy na tej niwie we Włoszech doprowadziły do ​​międzynarodowego uznania. Ponad 40 lat jeździła po całym świecie, z wykładami na temat pedagogiki. Pochłaniało ją pisanie i opracowania projektów wychowawczych.

Metoda Montessori pozostała powszechnie uznana oraz przyjęta na całym świecie.

Nadrzędne teorie procedury Montessori:

Każde dziecko rodzi się z twórczym potencjałem i normalną gotowością pojmowania świata. Posiada prawo być godnie traktowanym.
Stworzenie maluchowi godziwych warunków do rozwoju w szkole oraz w domu, pomoże rozwinąć ich naturalny potencjał.
Dzieci muszą czuć się swobodnie oraz pewnie w ramach dobranych wytycznych, które pozwolą im funkcjonować w ramach ich grupy społecznej.
Dzieci powinny być zaopatrzone w celowo dla nich przygotowane materiały do nauki, które wspomogą im studiować rzeczywistość i dzięki którym zdołają polepszać swoje umiejętności poznawcze.
Mieszanie grup wiekowych ma pomóc maluchom kształtować się w ich własnym tempie.

Maria Montessori, twórczyni metody wychowywania nazwaną jej nazwiskiem, uważała, że w człowieku w pierwszej kolejności wypada wykształcić zmysły, a następnie przejść do wykształacnia intelektu.
Punkt widzenia ten jest nadal aktualny i ze sporymi efektami stosowany w przedszkolach i szkołach Montessori.
Metoda edukacji dzieci, jakiej najważniejszym aspektem jest swobodny rozwój dziecka. Nauczanie dostosowane jest do osobistego tempa progresu malucha. Maria Montessori sądziła, że zasadniczym tematem jest wspieranie przez pedagogikę spontaniczności oraz twórczości dzieci, a stwarzanie im warunków do wszechstronnego progresu.